top of page
מחלף קמה.jpg

אודות
ת.ה.ן

9001_2015_hb.jpg
ת.ה.ן - תכנון הנדסי (1985) בע"מ

חברת ת.ה.ן, תכנון הנדסי (1985) בע"מ, הינה חברה למדידות ותכנון עבודות עפר, כבישים, עבודות פיתוח וניקוז, תכנון תנועה, חניונים ורמזורים.

משרדנו הראשי בלהבים, רחוב צבעוני 13. 
סניף מרכז של החברה בבני ברק, רחוב מצדה 9 (בנין ב.ס.ר 3 קומה ג').
החברה מתמקדת במתן שירותי מדידה ותכנון ליזמים ומוסדות צבור שונים בכל תחומי התחבורה, הכבישים והתשתיות. 


מהות השרות 
 1. מדידות - מדידות הנדסיות ומדידות לצרכי רישום. חברתנו מעסיקה צוותי מדידה מיומנים העובדים בהשגחה צמודה של מהנדס גיאודט ומודד מוסמך

 2. תכנון כבישים - תכנון גיאומטרי פיזי לעבודות עפר, כבישים (עירוניים ובין-עירוניים), מחלפים ופיתוח שטח

 3. תכנון תנועה - תכנון הסדרי תנועה, הסדרי תנועה זמניים לשלבי הביצוע, תכנון חניונים, רמזורים ועוד

 4. צוותי המשרד כוללים מהנדסים והנדסאים מנוסים ובעלי ותק לעבודות תכנון בתחום הכבישים, עבודות עפר, פיתוח שטח, ניקוז וסלילה, תנועה ורמזורים.  לרשות הצוותים מערכות מיחשוב משוכללות

 
צוות המשרד

צוות המשרד כולל את אנשי המקצוע הבאים:

 • מהנדסים אזרחיים

 • מהנדסי תעשייה וניהול

 • מהנדס גיאודט ומודד מוסמך

 • מהנדסי תנועה תחבורה

 • הנדסאים

 • שרטטים

 • מינהלה הכוללת: מזכירות, צוות חשבות ואנשי אחזקה

 

חברות באיגודים מקצועיים
 • איגוד המהנדסים לבניה ולתשתיות בישראל 

 • ארגון המהנדסים והאדריכלים העצמאיים בישראל

 • לשכת המהנדסים האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראל

 • לשכת המודדים המוסמכים בישראל

מערכת ניהול איכות ת"י ISO9001:

מערכת ניהול האיכות של החברה נבחנה ונסקרה על ידי מכון התקנים הישראלי ונמצאה מתאימה לדרישות התקן הישראלי הבינלאומי ת"י ISO9001 החל בשנת 1996.

bottom of page