מדידות


 • מדידות הנדסיות
 • ‎מדידות לצרכי רישום
 • ‎קביעת נקודות  G.P.S
 • ‎הסדר מקרקעין
 • רישום מקרקעין בלשכות המקרקעין
 • ‎מדידות מיוחדות
 • ‎בקרה ואבטחת איכות בתחום המדידות

 

תכנון כבישים, עבודות עפר ופיתוח


 • ‎תכנון כבישים מהירים
 • תכנון מחלפים והפרדות מפלסיות
 • תכנון כבישים עירוניים
 • תכנון שכונות ואזורי תעשיה
 • שיקום אתרי פסולת
 • תכנון תחנות תדלוק
 • עבודות ניקוז והסדרת שטחים
 

תכנון תנועה ותחבורה, חניונים, רמזורים


 • תכנון תנועה ושילוט במחלפים וכבישים מהירים
 • תכנון שילוט הסדרי תנועה בכבישים עירוניים ובין-עירוניים
 • תכנון רמזורים
 • תכנון תחנות תדלוק
 • תכנון חניונים במבנים ומגרשים פתוחים
 • הכנת תסקירי בטיחות - "SAFETY AUDIT"
 • הכנת תכניות הסדרי תנועה בשלבי הביצוע של העבודות בכביש

 

תאום מערכות חוץ


 • תאום מערכות חוץ בכבישים, אזורי תעשיה ושכונות מגורים
 • מערכות החוץ כוללות: מים, ביוב, חשמל, תאורה, טל"כ, מערכות ניקוז וכו'

 

ניהול התכנון


 • ניהול התכנון בפרויקטים עתירי מקצועות תכנון
 • בקרה ומעקב אחר  עבודת צוותי התכנון השונים והתאום ביניהם

תחומי פעילות

 
 © כל הזכויות שמורות לת.ה.ן - תכנון הנדסי (1985) בע"מ |  Branding & Design by ELUL. Image Makers
FacebookGoogle+