חברת כביש חוצה ישראל בע"מ

תכנון  קטע 20 

של כביש חוצה ישראל בין קריית גת לאחוזם.
אורך הקטע כ- 12.5 ק"מ. עבודת צוות התכנון כוללת: תכנון סטטוטורי, מדידות מפורטות, תכנון מפורט לעבודות  סלילה, הסדרי תנועה, מחלפים, ניקוז והידרולוגיה,  גישור, נוף וחקירת קרקע.     

מדידות
בפרויקט זה מודדי החברה מהווים את צוות בקרת האיכות ואבטחת האיכות בתחום המדידות.


תכנון  קטע 21/1

של כביש חוצה ישראל בין מחלף מאחז למחלף רהט .
אורך הקטע כ- 12.5 ק"מ. עבודת צוות התכנון כוללת: תכנון מפורט לעבודות סלילה, הסדרי תנועה, מחלפים, ניקוז והידרולוגיה, גישור, נוף וחקירת קרקע.

 
 © כל הזכויות שמורות לת.ה.ן - תכנון הנדסי (1985) בע"מ |  Branding & Design by ELUL. Image Makers
FacebookGoogle+